ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประเทือง กันทะติ๊บ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pratueng Kuntatip


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จังหวะกับการเคลื่อนไหวของสถาปัตยกรรมไทย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก
ขนาด (ซม.) : 60 x 220 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Rhythm and Movement in Thai Architecture
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 60 x 220 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.