ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประเทือง เอมเจริญ (2478-2022)
เกิด :
2478
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/pratuang
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2548 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
2490 - ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาลวัดสุทธาราม สำเหร่ ธนบุรี
2539 - ปริญญากิติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลองหก
2541 - ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2545 - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รางวัล/เกียรติยศ :
2510 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม
2511 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง ปรเภทจิตรกรรม
2511 - รางวัลการประกวด องค์การโทรศัพท์สากล ไอที
2517 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง ปรเภทจิตรกรรม
2519 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม
2538 - โล่เกียรติคุณบริจาคช่วยปฏิสังขรณ์โบราณสถานที่เสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม สมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปะวัตถุ
2539 - รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) สำนักงานคณะกรรมาการวัฒนธรรมแห่งชาติ
2541 - โล่ขอบพระคุณในโอกาศให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดทำกิจกรรม "วาดวิถีไทย" Phonelink
2542 - โล่เกียรติคุณในการอนุเคราะห์ภาพเขียนเพื่อจัดพิมพ์บัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๔๒ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2543 - โล่เกียรติคุณในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานแสงสีสร้างสรรค์ ทบวงมหาวิทยาลัย
2544 - ประกาศเกียรติคุณด้านจิตรกรรม พิพิธภัณฑ์ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pratuang Emjaroen (1935-2022)
Born :
1935
Address :
Emjaroen Studio, 48/1 Moo 7, Bangkhae Nuea, Pasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel : (662) 454-0769
Website :
www.rama9art.org/pratuang
National Artist :
National Artist 2005, Visual Arts (Painting)
Solo Exhibition :
1966 - Kesorn Gallery, Bangkok
1978 - Goethe-Institute, Bangkok
1979 - Pacific Design Center, L.A., U.S.A.
1980 - The 16 Years Introspective Exhibition, Silpakorn Art Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
1962 - Contemporary Art Exhibition, Tourist Promotion Organization, of Thailand, Bangkok
1966 - Contemporary Art Exhibition, Patumwan Gallery, Bangkok
1971 - 1st Dharma Group Art Exhibition, E.T.O. Building, Klongtoey Harbour, Bangkok
1974 - Contemporary Art, Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Agricultural King
Date : 1987
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 100 x 110 cm.
COLLECTION : Collection Maharash Distillery Co.,Ltd.
Title : The Family
Date : 1966
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 150 x 196 cm.
COLLECTION : Collection of the artist
ชื่องาน : ธรรมะ อธรรม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2516
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 500 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2519
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 175 x 137 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sacrifice (Fasting Buddha)
Date : 1976
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 175 x 137 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.