ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปรารถนา เจริญสุขพาณิชย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pratana Jaroensukpanich


ผลงานศิลปิน

Title : A sense of water No.3
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 110 x 70 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.