ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประธาน พูลศิริ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pratan Pulsiri


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การบันทึก 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 53 x 89 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Record No. 1
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 53 x 89 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.