ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประสพโชค ธนะเศรษฐวิไล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prasopchok Thanasetvilai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ร่องรอยของการทำลายล้าง 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 77 x 71 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Clue of Destruction No. 3
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 77 x 71 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.