ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประสูติ ชิกรัตน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prasoot Chigrat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : โครงสร้างสถาปัตย์ หายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 47 x 52 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Architectural Structure No. 2
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 47 x 52 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.