ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประสงค์ ธงธวัช
ที่อยู่ :
124/26 ถ.ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
การศึกษา :
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- จิตรกรรมบัวหลวง
- ศิลปร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prasong Thongtawat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ย้อนกลับ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 155 x 115 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Back to The Past
Date : -
Technique : Tempera
SIZE (cm) : 155 x 155 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.