ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประสงค์ ปัทมานุช (2469-2532)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/prasong
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2529 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
- โรงเรียนวัดพิชัยญาติ
2476-2480 - โรงเรียนเพาะช่าง
2480-2484 - โรงเรียนประณีตศิลปกรรม กรมศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2492-2502 - การแสดงงานในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๑๐
2517 - การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๑ ที่หอศิลป พีระศรี
2520 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔
2522 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติย้อนหลัง ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2528 - การแสดงศิลปะไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
รางวัล/เกียรติยศ :
2492 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทมัณฑนศิลป์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑
2493 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทมัณฑนศิลป์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒
2494 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทมัณฑนศิลป์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
2496 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง ประเภทมัณฑนศิลป์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔
2497 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทมัณฑนศิลป์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕
- ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทมัณฑนศิลป์
- ได้รับรางวัลประกวดจิตรกรรม จัดโดยบริษัทของเอกชนหลายครั้ง
2498 - ๙ ปี รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทมัณฑนศิลป์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prasong Patamanuj (1926-1989)
Website :
www.rama9art.org/prasong
National Artist :
National Artist 1986, Visual Arts (Painting)
Education :
1933-1937 - Poh Chang, School of Art and Crafts, Bangkok
1937-1941 - School of Fine Arts, Department of Fine Arts, Bangkok
Selected Exhibitions :
1949-1959 - 1st-6th,10th National Exhibition of Art, Department of Fine Arts, Bangkok
1974 - 1st Bua Luang Exhibition of Paintings, Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
1977 - 24th National Exhibition of Art, Department of Industrial Promotion Bangkok
1979 - The Retrospective of National Exhibition of Art, Silpakorn University Art Gallery, Bangkok
1980 - The Exhibition of Thai Art, The People Republic of China.
Awards :
1949/54/55 - Silver Medal (Decorative Arts), 1st, 5th and 6th National Exhibition of Arts
1950-51 - Gold Medal (Decorative Arts), 2nd, 3rd National Exhibition of Art
1953 - Bronze Medal (Decorative Arts), 4th National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

Title : Wat Bho
Date : 1958
Technique : Tempera
SIZE (cm) : 70 x 100 cm.
COLLECTION : Collection of The National Art Gallery, Bangkok
Title : The Angels in Angkor
Date : 1951
Technique : Tempera
SIZE (cm) : 23.5 x 34 cm.
COLLECTION : Collection of Fine Arts Department, Bangkok

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.