ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประสงค์ ลือเมือง
เกิด :
5 เมษายน 2505
ที่อยู่ :
123/4 บ.พัฒนาเกิน ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร :
053-520298
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/prasong_l
การศึกษา :
- คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
1988 - ไต๋ หริภุญชัย กรุงเทพ
1989 - From Soil and Water, โรงแรม Rivercity, กรุงเทพ
1990 - Moonlight in Tide, สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพ
1991 - Writing from Village, สถาบัน Britsh Council, กรุงเทพ
1998 - สัมภาระแห่งชีวิต, สุรพล แกลเลอรี่, กรุงเทพ
นิทรรศการกลุ่ม :
1988 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ, The National Museum of Contemporary Art, Korea
1993 - The First Asia-pacific of Contemporary art Trienial Brishene Australia
1996 - นิทรรศการศิลปะกาญจนภิเษก, กรุงเทพ
1997 - นิทรรศการ “ห้าคนเมือง” , กรุงเทพ
1998 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1999 - “AJAC 25 th New ART IN TOKYO” tokyo Metro politan Art museum, Ueno imperial park Tokyo, Japan
รางวัล/เกียรติยศ :
1987 - รางวัลเหรียญทอง จิตรกรรมบัวหลวง กรุงเทพฯ
- รางวัลเหรียญเงินเกียรตินิยมอันดับสอง, นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ, กรุงเทพ
- รางวัลยอดเยี่ยม, นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย, ธนาคารกสิกรไทย, กรุงเทพฯ
- Honorable Mention Prize, The Art Exhibition by Petroleum Authority of Thailand, Bangkok
1988 - รางวัลเหรียญทองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ, กรุงเทพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prasong Luemuang
Born :
April 5, 1962
Tel :
053-520298
Website :
www.rama9art.org/prasong_l
Education :
- B.F.A.(Thai Art) Silpakorn University, Bangkok
Solo Exhibition :
1988 - Tai Haripunchai, Bangkok
1989 - From Soil and Water, Rivercity, Bangkok
1990 - Moonlight in Tide, Goethe Institute, Bangkok
1991 - Writing from Village, British Council, Bangkok
Selected Exhibitions :
2008 - Bare, Number 1 Gallery, Bangkok
Awards :
1987 - The 1st Prize, Gold Medal Award, Bualuang Art Exhibition, Bangkok
- The 2nd Prize, Silver Medal Award, The National Exhibition of Art, Bangkok
- Grand Prix, Contemporary Art Exhibition, Bangkok
- Honourable Mention Prize, The Art Exhibition by Petroleum Authority of Thailand, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Dancing in Silence
Date : 1988
Technique : Gouache - watercolor on canvas
SIZE (cm) : 180 x 230 cm.
COLLECTION : -
Title : Two Face
Date : 1996
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 160 x 100 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ลำนำอรหันต์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2531
เทคนิค : สีฝุ่นบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 170 x 280 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Festival
Date : 1988
Technique : Tempera on canvas
SIZE (cm) : 170 x 280 cm
COLLECTION : -
ชื่องาน : สัตว์เป็นสัตว์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2535
เทคนิค : สีฝุ่นบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 185 x 488 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Animal Intercourse
Date : 1992
Technique : Tempera on canvas
SIZE (cm) : 185 x 488 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.