ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประสิทธิ์ วิชายะ
เกิด :
12 กุมภาพันธ์ 2515
ที่อยู่ :
227 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทร :
081-302-6687
การศึกษา :
2547 - ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2538 - ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2552 - ร่วมแสดงผลงานวาดเส้น ณ City Gallery โรงแรมสยามซิตี้
2551 - ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม นิทรรศการศิลปะคณาจารย์ 3 มหาวิทยาลัย ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยบูรพา
- ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 54 ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
- ร่วมแสดงผลงานวาดเส้น The 8th Great Oriental Art Exhibition ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
- ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม รางวัลทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2550 โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย รางวัลศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 7 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงผลงานวาดเส้น ณ M Gallery นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2550 - ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 6 ทศวรรษศิลปะไทย ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม นิทรรศการศิลปะโฉมหน้าศิลปิน ณ สีลมแกลเลอเรีย
- ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม และวาดเส้น ณ National Faculty of Fine Arts นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2549 - ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม ศิลปกรรมร่วมสมัยแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมหาสารคาม
- ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม ศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย-เวียดนาม ณ เมืองเว้ และเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
2548 - ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรม โครงการ Art Camp จัดโดยมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ณ โรงแรมดุสิตธานี
- ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม เพื่อรำลึกครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์พิบัติภัย สึนามิ ณ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยกระทรวงวัฒนธรรม
2547 - ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม ศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย-เวียดนาม โดยคณาจารย์จาก 6 มหาวิทยาลัย ณ จังหวัดมหาสารคาม
รางวัล/เกียรติยศ :
2552 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
2551 - รางวัลสนับสนุนอันดับ 2 ประติมากรรม โดยธนาคารกรุงไทย การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
2549 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประติมากรรมติดตั้งสำนักงาน โดยสโมสรโรตารีธนบุรี
2548 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประติมากรรมติดตั้งสำนักงาน โดยธนาคารกรุงไทย
2547 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prasit Wichaya
Born :
February 12, 1972
Tel :
081-302-6687
Education :
1990 - College of Fine Arts, Bangkok, Thailand
1996 - B.F.A. (Sculpture), the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts,Silpakorn University, Bangkok, Thailand
2003 - M.F.A. (Sculpture), the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts,Silpakorn University, Bangkok, Thailand
Solo Exhibition :
1990 - Students work exhibition by College of Fine Arts, Bangkok, Thailand
1991-1995 - Students work exhibition by Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand
1993 - Landscape Painting, Dronninggiund Kunst Center, Denmark
- Landscape and Still Life, National Cultural Center, Bangkok, Thailand
- Sculpture of the Ministry of Education, Bangkok
- Students work exhibition by Australian Government Scholarship, Bangkok, Thailand
- “Impressionism,” Alliance Francaise, Bangkok, Thailand
- Isan Sculpture on Grand Opening Day of Art Museum, Khonkaen University, Thailand
- “The River of the King (painting),” Bangkok, Thailand
1998 - Donation for Building of Contemporary Gallery, Nakonratchasima, Thailand
1999 - “The Civilization of Shi River,” Khonkaen, Thailand
2009 - 55th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
- Okke Tomodachi - NO WALL- Exhibition, Kyoto, Japan
- Sculpture for Art Museum of Guangzhou Academy of Fine Arts, China
2010 – Sculpture for Project SCG Artist and Designer’s Creation, Bangkok Art and Culture Centre, Thailand
– Sculpture for Mini Sculpture No. 3, Fine Arts Program KMITL Bangkok, Thailand
– Art Camp Project, Mind Uniting Art Created Operation for Lao Disable People’s Deaf Unit Charity
Under Thai-Lao Artists Partnership, Vientiane, Lao P.D.R
– 56th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
– 10 Thai Contemporary Artists Award from the Ministry of Culture, Royal Thai Consulate-General, Los Angeles, USA
2011 - “No Wall Project,” Khonkaen, Thailand
- 57th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
2011-2012 - Freeman Foundation Asian Artists Program Fellowship, Vermont Studio Center, Vermont, USA
Awards :
1993 - 1st Portrait Painting of Thai Farmer Bank Exhibition, Bangkok, Thailand
1997 - Award winner, sculpture competition by the Ministry of Health, Bangkok, Thailand
2003 - 1st Prize, Gold Medal, Sculpture Section, 49th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
2004 - 1st Prize, sculpture competition by Krung Thai Bank, Bangkok, Thailand
2008 - 2nd Prize, Krung Thai Bank Award, 54th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
- “Imagination of Soul’s movement” - series of sculpture of Silp Bhirasri’s scholarship, Silpakorn University, Bangkok, Thailand
2009 - 2nd Prize, Silver Medal, Sculpture Section, 55th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
2010 - 10 Thai Contemporary Artists Award, Ministry of Culture, Royal Thai Consulate-General, Los Angeles, USA
- Honorable Mention Artist, 2010-11 Freeman Foundation Asian Artists Program Fellowship, Vermont studio center, Vermont, USA
- 3rd Prize, Bronze Medal, Sculpture Section, 56th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
2011 - 2nd Prize, Silver Medal, Sculpture Section, 57th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
- Winners Artist, 2011-12 Freeman Foundation Asian Artists Program Fellowship, Vermont studio center, Vermont, USA


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อนุสติจากการจากไปของแม่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ดินเผา, เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : กว้าง 70 x ยาว 70 x สูง 430 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Memoirs to the mother
Date : -
Technique : Ceramic, Welding metal
SIZE (cm) : W. 70 x L. 70 x H. 430 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความรู้สึกของข้าพเจ้าต่อความทุกข์ของปู่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ดินเผา, ประกอบไม้
ขนาด (ซม.) : 150 x 150 x 380 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : My Feeling to Grandfather's Suffering
Date : -
Technique : Ceramic, wooden Component
SIZE (cm) : 150 x 150 x 380 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.