ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประสิทธิ์ นุกูลสวัสดิ์
ที่อยู่ :
745 ถ.ทนุรัตน์ ทุ่งวัดดอน ยานนาวา กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prasit Nokoonsawasdi


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จังหวะของแสงสี
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 20 x 100 x 185 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.