ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประสาทศิลป์ รัตนศิริลักษณ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prasatsilp Rattanaqsiriluk


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จากอดีต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 165 x 265 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : From the Past
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 165 x 265 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.