ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประพัฒน์ โยธาประเสริฐ (2472-2532)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/prapat
การศึกษา :
2493 - โรงเรียนเพาะช่าง
2496 - อนุปริญญา ศบ. คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2500-2503 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8-11 กรมศิลปากร
2506-2508 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14-16 กรมศิลปากร
2522 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25
2525 - นิทรรศการจิตรกรรมรางวัลพู่กันทอง
2531 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 34
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 15
- ได้รับเลือกจากกรมศิลปากร เป็นผู้เขียนจิตรกรรมฝาผนังพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวช ณ พระอุโบสถ พระพุทธรัตน์ เขตพระบรมมหาราชวัง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prapat Jothaprasert (1929-1989)
Website :
www.rama9art.org/prapat
Education :
1939 - Bantanao School, Bangkok
1945 - Wat Saket School, Bangkok
1950 - Poh-Chang, School of Arts and Crafts
1953 - Diploma (Painting), Silpakorn University
Awards :
1963 - Bronze Medal Award (Painting), 14th National Exhibition of Art, 1963, Bangkok
1964 - Gold Medal Award (Painting), 15th National Exhibition of Art, 1964, Bangkok
1976 - Mural Painting, the Biography of Monkhood of His Majesty The King At Phrabhuttharattana Chapel In Grand Palace II Rooms of 82 Square Metre


ผลงานศิลปิน

Title : Faith
Date : 1960
Technique : Tempera on canvas
SIZE (cm) : 58 x 43 cm.
COLLECTION : -
Title : Buddha-Disciples
Date : 1960
Technique : Tempera on canvas
SIZE (cm) : 58 x 43 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ชักกระดานหมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2507
เทคนิค : สีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 83 x 136 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Festival No.2
Date : 1964
Technique : Tempera
SIZE (cm) : 83 x 136 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.