ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประภาส ชวนเชย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prapas Chuncheoy


ผลงานศิลปิน

Title : Pollution 04/2002
Date : 2002
Technique : Etching
SIZE (cm) : 65 x 65 cm.
COLLECTION : -
Title : Pollution 06/2002
Date : 2002
Technique : Etching
SIZE (cm) : 65 x 65 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.