ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปราณี นิ่มเสมอ (2472-2543)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/pranee
ที่อยู่ :
82 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระพุ่มล้ม อ.สามพราน นครปฐม 73100
การศึกษา :
2491-2492 - โรงเรียนเพาะช่าง
2493-2495 - อนุปริญญาจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2497-2505 :
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5,6,8,11-13
2505 :
นิทรรศการกลุ่ม สามศิลปินหญิง อโศก แกลเลอรี่
รางวัล/เกียรติยศ :
2497 :
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5
2500 :
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8
2505 :
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pranee Nimsamer (1929-2000)
Website :
www.rama9art.org/pranee
Education :
1948-1949 - Pho Chang, School of Arts and Crafts, Bangkok
1950-1952 - Diploma (Painting and Sculpture), Silpakorn University, Bangkok
Selected Exhibitions :
1961 - The 12th National Exhibition of Art, Fine Arts Department, Silpakorn Gallery, Bangkok
1962 - The 13th National Exhibition of Art, Fine Arts Department, Silpakorn Gallery, Bangkok
1963 - 3 Female Artists, Asoke Gallery, Bangkok
Awards :
1954 - Silver Medal Award, The 5th National Exhibition of Art, Bangkok
1955 - Bronze Medal Award, The 6th National Exhibition of Art, Bangkok
1957 - Bronze Medal Award, The 8th National Exhibition of Art, Bangkok
1960 - Silver Medal Award, The 11th National Exhibition of Art, Bangkok
1961 - Bronze Medal Award, The 12th National Exhibition of Art, Bangkok
1962 - Bronze Medal Award, The 13th National Exhibition of Art, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Garden'65
Date : 1965
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 68.5 x 84 cm.
COLLECTION : -
Title : Rocks
Date : 1965
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 70 x 90 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.