ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประมวญ บุรุษพัฒน์
เกิด :
18 พฤษภาคม 2496
ที่อยู่ :
400 ซ.พิบูลอุปถัมภ์ ถ.สุทธิสาร กรุงเทพฯ 10310
การศึกษา :
2519 - ปริญญาตรี (B.F.A) มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสสเตท สหรัฐอเมริกา
2522 - ปริญญาโท (M.F.A) มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสสเตท สหรัฐอเมริกา
นิทรรศการเดี่ยว :
2525 - An Exhibition of Photographs by Pramuan Burusphat,The British Council Gallery
- 1st Asean Exhibition of Painting & Photography,Asean Countries
2527 - Creative Photography Exhibition หอศิลปแห่งชาติ
2529 - Thai Reflections on American Experiences, Bhirasri Institute of Modern Art.
2533 - Self-An Art Exhibition by Pramuan Burusphat The Bristish Council Gallery
2534 - One t,A Photographic Exhibition by Pramuan Burusphat Los Angeles Photography Center L.A.,CA,USA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pramuan Burusphat
Born :
May 18, 1953
Solo Exhibition :
1982 - An Exhibition of Photographs by Pramuan Burusphat,The British Council Gallery
- 1st Asean Exhibition of Painting & Photography,Asean Countries
1984 - Creative Photography Exhibition, National Art Museum
2986 - Thai Reflections on American Experiences, Bhirasri Institute of Modern Art.
1990 - Self-An Art Exhibition by Pramuan Burusphat The Bristish Council Gallery
1991 - One t,A Photographic Exhibition by Pramuan Burusphat Los Angeles Photography Center L.A.,CA,USA.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภาพชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : กรัมปรินท์
ขนาด (ซม.) : 34 x 25 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Autobiographical Image
Date : -
Technique : Kwik-print
SIZE (cm) : 34 x 25 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2539
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 18 x 26.8 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Artist Scholar2
Date : 1996
Technique : Digital Photography
SIZE (cm) : 18 x 26.8 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.