ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปราโมทย์ พรหมเมศร์
ที่อยู่ :
15/141 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพฯ 10900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pramote Prommet


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คืนแรม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 88 x 114 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Waning Moom Night
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 88 x 114 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.