ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประกิต (จิตร) บัวบุศย์ (2454-2553)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/jitr
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2545 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
2473 - ประกาศนียบัตรครูสอนวาดเขียนโท โรงเรียนเพาะช่าง
2488 - Sculpture Tokyo Kcademy of Fine Art.Hon.Post Graduate Course
นิทรรศการเดี่ยว :
2484 - นิทรรศการผลงานจิตรกรรม Indepen dence Art Gallery ญี่ปุ่น
2489 - นิทรรศการ ผลงานจิตรกรรมสโมสรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิทรรศการกลุ่ม :
2487-2537 - นิทรรศการผลงานจิตรกรรมร่วมกับสมาคมศิลปกรรมไทยสมาคมศิยษ์เก่าเพาะช่างและกลุ่มศิลปิน
2476 - ออกแบบอนุเสาวรีย์เจ้าแก้วนวรัตน์ เชียงใหม่
2489 - ออกแบบอาคารอำนวยการโรงเรียนเพาะช่างเป็นอาคารไทยประยุกต์หลังแรกของไทย
2510 - ออกแบบพระมงคลนิมิตร ชลบุรี
2512 - ออกแบบพระบรมธาตุดอยตุง เชียงราย
รางวัล/เกียรติยศ :
2475 - รางวัลที่ 2 จากการประกวดภาพเขียนของสมาคม Siam Art Club กรุงเทพฯ
2524 - โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สาขาวิจิตรศิลป์
2538 - ได้รับเชิดชูเกียรติให้เป็นปูชนียบุคคลด้านสถาปัตยกรรมไทย ของคณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย
2545 - ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prakit (Jitr) Buabusaya (1911-2010)
Website :
www.rama9art.org/jitr
National Artist :
National Artist 2002, Visual Arts (Painting)
Education :
- Royal College of Arts in London, England Tokyo Academy of Fine Art
Awards :
2002 - National Artist, Visual Art (Painting)


ผลงานศิลปิน

Title : Tokyo Fine Arts University Garden
Date : 1942
Technique : Oil on board
SIZE (cm) : 32 x 39 cm.
COLLECTION : Private collection, Bangkok
Title : Waterfall
Date : 1938
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 50 x 40 cm.
COLLECTION : -
Title : On the way to the Academy Uveno Park, Tokyo
Date : 1942
Technique : Oil on board
SIZE (cm) : 30 x 41 cm.
COLLECTION : -
Title : Sakura in Japan
Date : 1945
Technique : Oil on wood
SIZE (cm) : 40 x 31 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.