ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปราการ จันทรวิชิต
เกิด :
16 มีนาคม 2519
ที่อยู่ :
24/476 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร :
089-448-8113
การศึกษา :
- ปริญญาตรี สาขาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2544 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ ครั้งที่ 13
รางวัล/เกียรติยศ :
2545 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48
2544 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47
2539 - รางวัลที่ 1 องค์ประกอบศิลป์ ระดับปวส. วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prakarn Chantaravichit
Born :
March 16, 1976
Tel :
089-448-8113


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จุดและโครงสร้าง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 150 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dot and Structure
Date : -
Technique : Silkscreen
SIZE (cm) : 150 x 150 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สภาวะจำยอม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหมบนกระจก
ขนาด (ซม.) : เปลี่ยนแปลงได้ตามพื้นที่
ผู้ครอบครอง : -
Title : Suffering
Date : -
Technique : Silkscreen on Glass
SIZE (cm) : Demsion Variable
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.