ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประจักษ์ สุปันตี
เกิด :
1 พฤศจิกายน 2516
ที่อยู่ :
58/1 หมู่ 14 ซอยเปรมฤทัย 1 ถนนรามอินทรา กม.8 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพฯ 10230
การศึกษา :
ปริญญาโท สาขาประติมากรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2547 - Whatever Will Be (Will Be) ณ โรงแรมเก่าวงเวียน 22 กรกฎาคม กรุงเทพฯ
2546 - กรุงเทพ-เบรเมน Thai-German Art Project ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2545 - การแสดงงานวาดเส้นร่วมสมัย เนื่องในดอกาสครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2543 - "สองพันทาง" ณ หิอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอยแก่น
- นิทรรศการผลงานศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- "Isan Vision" นิทรรศการศิลปะระหว่าง Canberra School of Art และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Canberra ออสเตรเรีย
2542 - นิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส ไพโรจน์ สโมสร ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยขอนแก่น
2541 - "Book Project" ณ โรงพิมพ์เก่าคุรุสภา ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ
- "แม่มดสำแดงเดช" ณ Project 304 กรุงเทพฯ
- "จินตภาพอีสาน" ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- การแสดงผลงาน 4 ศิลปิน ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัล/เกียรติยศ :
2547 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50
- ออกแบบและเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ Lobby Kribi Thai Village Resort จังหวัดกระบี่
- ออกแบบและเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ Lobby The City Hotel จังหวัดชลบุรี
2545 - ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย-ฝรั่ง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ณ สถาบัน Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts (BNSBA) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prajak Supandee
Born :
November 1, 1973


ผลงานศิลปินCopyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.