ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง
เกิด :
6 มิถุนายน 2500
ที่อยู่ :
112/57 หมู่บ้านชมเพลินการ์เด้น ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
การศึกษา :
2523 - ศิลปบัณฑิต สาขาประยุกต์ศิลปศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2526 - นิทรรศการ กลุ่มตะวัน ครั้งที่ 1 โรงแรมมณเฑียร
2529 - นิทรรศการ กลุ่มตะวัน ครั้งที่ 2 โรงแรมโรยัลออคิด
2533 - นิทรรศการ กลุ่มตะวัน ครั้งที่ 3 โรงแรมมณเฑียร
2534 - นิทรรศการงานแสดงศิลปกรรม 16 ศิลปิน ธนิยะ พลาซ่า
2534 - นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ รางวัลพู่กันทอง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมมายุ 36 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2535 - นิทรรศการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ รางวัลพู่กันทอง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2536 - นิทรรศการ Art Motif ครั้งที่ 2 ธนิยะพลาซ่า
2539 - นิทรรศการศิลปกรรมเทิดหล้า กาญจนาภิเษกสมโภช โรงแรมอิมพีเรียล
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลที่ 1 เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27
- รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหวง ประเภทภาพเขียนร่วมสมัย จากนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 5
- รางวัลที่ 1 งานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539
- รางวัลชนะเลิศ จิตรกรรมร่วมสมัย จากงานแสดงศิลปกรรมธนาคารแห่งประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2525
- รางวัลที่ 2 ประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ปีพุทธศักราช 2535 ของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลที่ 3 เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 32
- รางวัลที่ 3 การประกวดสิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพรระชนมพรรษา 60 พรรษา ของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพรเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ปีพุทธศักราช 2546 จากบริษัท ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- รางวัลที่ 3 การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ของธนาคารกสิกรไทย รางวัลถูกคัดเลือกเขียนภาพศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ปีพุทธศักราช 2543
- รางวัลชมเชย ภาพเขียนเทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรีในวาระครบรอบ 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ธนาคารกสิกรไทย พ.ศง 2525 ผลงานเข้าร่วมประมูลกับ CHRISTIES'S
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Praiwan Dakliang
Born :
June 6, 1957


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อดีตกาล หมายเลข 7
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 160 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Past No. 7
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 160 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : อยุธยา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2550
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 70 x 90
ผู้ครอบครอง : -
Title : Ayudhaya
Date : 2007
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 70 x 90
COLLECTION : -
ชื่องาน : อดีตกาล หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2524
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 120 x 165 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1981
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 120 x 165 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.