ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์
เกิด :
23 กันยายน 2511
ที่อยู่ :
277 ซอยศรีย่าน 3 ถนนนครไชยศรี แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทฯ 10300
โทร :
02-243-3823
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2545-14 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47
- การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทย (ฟิลลิป มอร์ริส)
- การแสดงงานสีน้ำชุด Bangkok Relax ณ หอสมุดเนลลันเฮย์ ถนนสีลม
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48
2536-30 - การแสดงศิลปกรรมเยาวชนแห่งชาติ
- การแสดงศิลปกรรมศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3
- การแสดงศิลปกรรม หัวข้อยาเสพติด สถาบัน AUA
- การแสดงศิลปกรรมโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"
- การแสดงศิลปกรรม ค.ร.ป. หัวข้อพฤษภาทมิฬ
- การแสดงศิลปกรรม ปตท. หัวข้อ ทะเล
- การแสดงจิตรกรรมเหมือนจริง (ธนาคารกสิกรไทย)
- การแสดงจิตรกรรมบัวหลวง
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย
- การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทย (ฟิลลิป มอร์ริส)
- การแสดงศิลปกรรมศิลปินกรมศิลปากร 1
- การแสดงศิลปกรรมคณาจารย์วิทยาลัยช่งศิลป ครั้งที่ 2,3,4
- การแสดงงาน 100 ประติมากรรม 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลพิเศษ การแสดงศิลปกรรมโตชิบา ครั้งที่ 5
- รางวัลเกียรติบัตร การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทย (ฟิลลิป มอร์ริส)
- รางวัลที่ 3 ภาพเขียน (วาดหวังิ่งแวดล้อม) บริษัท TURBORA
- รางวัลชนะเลิศภาพเขียน (สันนิบาตสหกรณ์)
- รางวัลยอดเยี่ยม ประกวดภาพสีน้ำมัน (หัวข้อทะเลศรีราชา) จังหวัดชลบุรี
- รางวัลที่ 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ของบริษัทชิว เนชั่นแนล จำกัด
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pradit Tungprasartwong
Born :
September 23, 1968
Tel :
02-243-3823


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คิดถึงยาย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 135 x 182 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Thinking of My Grandmother
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 135 x 182 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.