ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปรัชญา ลดาชาติ
เกิด :
9 พฤศจิกายน 2525
ที่อยู่ :
19 ถ.ฉัยยากุลอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร :
086-147-6284
การศึกษา :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
นิทรรศการกลุ่ม :
2548 - นิทรรศการศิลปกรรมวันเกิดเพาะช่าง 92 ปี
- นิทรรศการศิลปกรรม ทัศนศิลป์ราชมงคลสัมพันธ์
- นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 5 นักศึกษาคณะศิลปกรรม สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะข่าง
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
2547 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 16 ของบริษัทโตชิบา ประเทศไทย จำกัด
2546-44 - นิทรรศการผลงานนักศึกษาแผนกจิตรกรรม ณ หอศิลป์เพาะช่าง
- นิทรรศการสร้างสรรค์เยาวชน ณ หอศิลป์ราชภัฏยะลา
รางวัล/เกียรติยศ :
2548 - รางวัลดีเด่น ทัศนศิลป์ราชมงคลสัมพันธ์
- รางวัลดีเด่น นิทรรศการศิลปกรรมวันเกิดเพาะช่าง 92 ปี
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
2547 - รางวัลเกียรติบัตรสี "ศิลปากรประดิษฐ์" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 16 ของบริษัทโตชิบา ประเทศไทย จำกัด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prachya Ladachat
Born :
November 9, 1982
Tel :
086-147-6284


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พุทธศักราช 2476, 2494, 2525
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 300 x 500 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Buddhist 2476, 2494, 2525
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 300 x 500 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.