ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พจน์ สง่าวงศ์ (2482-2545)
เกิด :
20 สิงหาคม 2482
ที่อยู่ :
14 ชัยพฤกษ์ หมู่บ้านพฤกษชาติ แขวงสะพาน เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทร :
373-8591
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/pote
การศึกษา :
- ศบ.คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2510-12 - นิทรรศการเดี่ยว ทวีโอแกลลเลอรี่
2524 - นิทรรศการเดี่ยว ห้องนิทรรศการ ศุนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
2535 - นิทรรศการเสี้ยว ศตะวรรษมณเทียร โรงแรม มณเฑียร
นิทรรศการกลุ่ม :
2537 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 18 ศูนย์สังคีตศิลป์
2538 - นิทรรศการสุนทรียรสแห่งการดำรงชาติพันธุ์ บางกอกแกลเลอรี่
2539 - นิทรรศการกลุ่มนิมิต ห้องนิทรรศการ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pote Sangawongse (1939-2002)
Born :
August 20, 1939
Website :
www.rama9art.org/pote
Education :
1964 - Faculty of Painting and Sculpture, Silpakorn University
Awards :
1961 - 3rd Prize (Painting), Suan Pakkard Palace, Bangkok
- 3rd Prize (Painting), Suan Pakkard Palace, Bangkok
1964 - 3rd Prize, Bronze Medal (Prints), The 15th National Exhibition of Art
- 1st Prize (Painting), The Christian Center, Bangkok
1965 - 3rd Prize, Bronze Medal (Prints), The 16th National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

Title : Freelife
Date : 1976 - 1978
Technique : etching & mixed media
SIZE (cm) : 13.7 x 17.7 cm.
COLLECTION : -
Title : Pal
Date : 1976 - 1978
Technique : etching & mixed media
SIZE (cm) : 13.7 x 17.7 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.