ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พรทิพย์ ไชยพิมานศรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pornthip Chaipimansri


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ช้าง ช้าง ช้าง ช้างช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า?
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ไม้
ขนาด (ซม.) : 125 x 130 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : "................"
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 125 x 130 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.