ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พรพรม ชาววัง
เกิด :
9 กรกฎาคม 2510
ที่อยู่ :
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถ.หน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200
โทร :
08-7053-1315, 0-2223-8447
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2548 - แสดงผลงานเดี่ยว ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา "LIFE & TIME" ณ ห้องแสดงงานศิลปะ Arvore Cooperative de Actividades Artisticas CRL.ณ เมืองปอร์โต ประเทศโปรตุเกส
นิทรรศการกลุ่ม :
2543 - นิทรรศการ "ค้นหาในความว่าง" โดย 2 ศิลปิน ณ หอศิลป์และการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2544 - ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปะ "จินตภาพจากพุทธศาสนา" โดยหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ และ ณ หอศิลป์ประตูชัย ลา เดฟองส์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2545
2547 - ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปะ 30 years of Revolution of April, by the Intellectual Department of Portuguese Comminist Party of Porto ณ เมืองปอร์โต ประเทศโปรตุเกส
2550 - ร่วมแสดงศิลปกรรมไทย - อินเดีย 2006 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ณ ละลานตาไฟนือาร์ต ถนนสีลม กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2538 - รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 1 โดยบริษัทซิว-เนชั่นแนล จำกัด
2540 - รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 3 โดยบริาทซิว-เนชั่นแนลจำกัด
2541 - รางวัลชมเชย การประกวดจิตรกรรม "มองสิงห์ ผ่านสิลป์" โดยบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pornprom Chawwang
Born :
July 9, 1967


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ทางช้างเผือก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 122 x 200ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Milky Way
Date : -
Technique : Mixed Technique
SIZE (cm) : 122 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เรารักพระเจ้าอยุ่หัว
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2549
เทคนิค : กระดาษปะ
ขนาด (ซม.) : 90 x 75 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.