ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พรชีวินทร์ มลิพันธุ์
ที่อยู่ :
133/4 ซอย วัดสนามเหนือ ถนน สุขาประชาสรรค์ 1 อำเภอ ปากเกร็ด 11120
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ศิลปะไทย) คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2547 - ศิลปกรรม “แม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
- พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
- เขียนภาพพระบรมฉายาลักษณ์ “สมเด็จย่า” เข้าร่วมประมูลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือเด็กพิการทางสมอง จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร
2548 - ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม “ Erotica Valentine” ร่วมกับคณาจารย์หมวดวิชาพื้นฐาน คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
- ร่วมแสดงผลงานภาพเขียนสีน้ำเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากมหันตภัยคลื่นยักษ์สึนามิ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
รางวัล/เกียรติยศ :
2535 - รางวัลที่ 2 ในการประกวดศิลปกรรม “ พู่กันทอง” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจัดโดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
2539 - รางวัลชนะเลิศภาพประกอบหนังสือประเภทส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
2542 - รางวัลที่ 3 ในการประกวดศิลปกรรม “ พู่กันทอง” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 จัดโดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
2543 - รางวัลชนะเลิศในการประกวดภาพจิตรกรรมต้นแบบภาพปัก เพื่อใช้ในโครงการศิลปาชีพ จัดโดย หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pornchewin Malipuntha


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชีวิตลานนา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 140 x 65ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : กินรี
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 136x170 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.