ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พรชัย นิ่มกุลเสถียร
ที่อยู่ :
215 หลังตลาดเสสะเวช ถนนเทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pornchai Nimkulsathian


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เส้น - 2530
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2530
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 75 x 105ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.