ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พรชัย กิตติเจริญวิวัฒน์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pornchai Kitticharoenwiwat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : มันกับฉันวันเวลา
เทคนิค : ปูนปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : 95 X 160 X 135ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : It With Me, Day and Time
Date : -
Technique : Plaster Cement
SIZE (cm) : 95 X 160 X 135 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ผูกพันฉันและเธอ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปูนปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : 80 X 120 X 175ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Friendship Between Me and You
Date : -
Technique : Plaster Cement
SIZE (cm) : 80 X 120 X 175 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.