ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ภูวฤทธิ์ โพธิ์ทอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Poowarit Pothong


ผลงานศิลปิน

Title : Mood for Sexual
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 80 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.