ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปุณยวีร์ เอี่ยมสกุล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Poonyawee Iamsakul


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เส้นผม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์หิน
ขนาด (ซม.) : 70 x 100ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Hair
Date : -
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 70 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.