ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พูน เกษจำรัส
เกิด :
15 กุมภาพันธ์ 2464
ที่อยู่ :
188/2 ถ.อิสรภาพ ซอย 36 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/poon
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2531 สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ)
การศึกษา :
2484 - ปป.ช. และ วท. โรงเรียนเพาะช่าง
2489 - อนุปริญญา ศบ. คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- ได้รับเชิญให้แสดงผลงานในการแสดง จิตรกรรมและภาพถ่ายอาเซี่ยน
- แสดงภาพถ่ายทั้งขาวดำ ภาพสี และภาพสไลด์สี เบียร์สิงห์เฮ้าส์
- นิทรรศการภาพถ่ายอันเนื่องจากได้รับเป็นศิลปินแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ
- นิทรรศการภาพถ่าย ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาผ่านฟ้า
รางวัล/เกียรติยศ :
2495 - ภาพพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามได้รับรางวัล (ไม่ปราฏนามสถาบันที่ให้รางวัล)
2531 - ได้รับเกียรติยกย่องเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปภาพถ่าย)
2534 - ได้รับเกียรติยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขา การพัฒนาสังคม (ด้านศิลปภาพถ่าย)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Poon Kesjamras
Born :
February 15, 1921
Website :
www.rama9art.org/poon
National Artist :
National Artist 1988, Visual Arts (Photography)
Education :
1939 - Secondary School Provincial School of Petchaburi
- High Vocational Education at Silpakorn University
- Certificate of Primary Teacher at The College of Fine Arts
1945 - Art Instructor, Krung-Thep Christian School
1946 - Art Instructors, The College of Fine Arts
1954 - Art Instructors Department of Photography The Technical College of Bangkok
Awards :
- High Degree of Honour from The Royal Photographic Society of Thailand under the Royal Patronage of H.M.The King.
- High Degree of Honour from The Association of Siam Color Slide
- Honour from The Art Association of International Photography, Switzerland
- High Degree of Honour from The Association of Vietnam Ppotography
1988 - Honour as The National Artist of Visual Art (Fine Art) from The Office of National Culture Committee
1990 - National Honorable Person
1991 - Best Alumni
1993 - Outstanding Student


ผลงานศิลปิน

Title : Lodging
Date : -
Technique : Photography
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
Title : Prominent Point
Date : -
Technique : Photography
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.