ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พลพิชัย เกียรติสุทธากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ponpichai Kiatsuthakorn


ผลงานศิลปิน

Title : Reflections of Things Urban A
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 91 x 123 cm.
COLLECTION : -
Title : Reflections of Things Urban B
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 91 x 123 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.