ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พงศ์ศิริ คิดดี
เกิด :
24 กุมภาพันธ์ 2520
ที่อยู่ :
109 หมู่ 5 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โทร :
084-019-2483
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/pongsiri
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการกลุ่ม :
2549 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 8 กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพฯ ครั้งที่ 28
- การแสดงงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
- นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
2550 - การแสดงงานศิลปกรรม ปตท. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 กรุงเทพฯ
2551 - นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ร่วมสมัย prints as prints 2008 ณ หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นิทรรศการศิลปกรรม "Ambience Zest Way of Life & Beauty" ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
รางวัล/เกียรติยศ :
2538 - รางวัลดีเด่นนิทรรศการงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบา ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 7
2544 - รางวัลสนับสนุนศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
- รางวัลอันดับที่ 2 จิตรกรรมไทยร่วมสมัย นิทรรศการศิลปกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 25
2545 - ทุนมูลนิธิสร้างสรรค์ศิลป์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2546 - รางวัลเกียรติบัตรนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 18
2547 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50
- รางวัลดีเด่นนิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบาประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 16
- รางวัลระดับทองนิทรรศการศิลปกรรมสามารถ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี บริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2548 - รางวัลดีเด่น การประกวดผลงานศิลปะการพิมพ์สกรีนไทยยอดเยี่ยมแห่งปี 2548
- รางวัลยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 20
- รางวัลอันดับที่ 3 เหรียญทองแดงจิตรกรรมไทยร่วมสมัย นิทรรศการศิลปกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 27
- รางวัลอันดับที่ 3 นิทรรศการศิลปกรรมพานาโซนิค ครั้งที่ 7
- รางวัลที่ 2 ศิลปกรรมกรุงไทย นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
- รางวัลดีเด่น ศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบาประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 17
2550 - รางวัลที่ 2 ศิลปกรรมกรุงไทย นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
2551 - รางวัลที่ 3 ศิลปกรรมอมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 4/2551
2552 - รางวัลดีเด่น นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. "ความสุข" ครั้งที่ 24
- รางวัลอันดับ 1 เหรียญทองจิตรกรรมไทยร่วมสมัย นิทรรศการศิลปกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 31
2553 - รางวัลดีเด่น นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. "ความฝันอันสูงสุด" ครั้งที่ 25
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pongsiri Kiddee
Born :
24 February 1977, Nakorn Si Thammarat
Address :
Tel :
08 4019 2483
Website :
www.rama9art.org/pongsiri
Education :
- Sicholkunathanwittaya School
- B.F.A. Graphic Art, Faculty of Fine Arts, Chiangmai University, Chiangmai
- M.F.A. Graphic Art, Silpakorn University
Solo Exhibition :
2006 - The Color of Prosperity - Warmth, Surapon Gallery, Bangkok
- New Works, Surapon Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
2005 - 1st TAGA Awards 2005 of the Screen & Graphic Imaging Association, Bangkok.
- 20th PTT Art Exhibition, Bangkok.
- 27th Bualuang Art Exhibition of Bangkok Bank, Bangkok.
- 17th Toshiba's Art Exhibition of "Bring good things to life", Bangkok
- 7th Panasonic's Contemporary Art Exhibition, Bangkok.
2003 - 15th Toshiba's Art Exhibition of "Bring good things to life", Bangkok.
- 2nd Printmaking Exhibition of "Four Colours" Group at Chiangmai University Art Museum.
- Second International Biennial of Mini - Prints - Tetovo Macedonia.
2002 - 19th Contemporary Art Exhibition of Young Artists, Bangkok.
- 48th National Art Exhibition, Bangkok.
- 14th Toshiba's Art Exhibition of "Bring good things to life", Bangkok.
- 4th Panasonic's Contemporary Art Exhibition, Bangkok.
- 3rd Printmaking Exhibition of "Prints AS Prints" Group at Faculty of Fine Arts, Gallery, Chiangmai University.
2000 - 17th Contemporary Art Exhibition of Young Artists, Bangkok.
- 4th Ordinaries Group Art Exhibition at Faculty of Fine Arts, Gallery, Chiangmai University.
- 22nd Contemporary Art Exhibition of Thai Farmer's Bank, Bangkok
- 1st Printmaking Exhibition of "Prints AS Prints" Group at Faculty of Fine Arts, Gallery, Chiangmai University.
- 18th Contemporary Art Exhibition of Young Artists, Bangkok
- 47th National Art Exhibition, Bangkok.
- 25th Bualuang Art Exhibition of Bangkok Bank, Bangkok
- 2nd Nokia Art Exhibition, Bangkok.
- 2nd Printmaking Exhibition of "Prints AS Prints" Group at Faculty of Fine Arts, Gallery, Chiangmai University.
- 3rd International Mini - Prints Biennial CLUJ - NAPOPA, Romania 2001.
- 3rd International Prints Art Festival GRAVURA EVORA, Portugal 2001.
- 11th International Prints BIENNIAL VARNA 2001 Bulgaria.
1999 - 16th Contemporary Art Exhibition of Young Artists, Bangkok.
- 3rd Ordinaries Group Art Exhibition at Faculty of Fine Arts, Gallery, Chiangmai University.
1998 - Mini Printmaking Exhibition at Kadsuankacw Gallery, Chiangmai.
Awards :
1995 - Outstanding Prize of thing School and College Level.
- 7th Toshiba's "Bring good things to life" Art Exhibition.
2001 - Supporting Prize, 18th Contemporary Youth Artists.
- 2nd Prize (Contemporary Thai Painting), 25th Bualuang Art Exhibition.
2002 - Scholarship of Gen. Prcm Tinnasulanon's Artistic Creation Foundation.
2004 - 2nd Prize, Silver Medal Award, Graphic Art Section, 50th National Exhibition of Art, Bangkok.
- Outstanding Prize, the 16th Toshiba's "Bring good things to life" Art Exhibition.
- Outstanding Prize, the 1 st Samart Art Exhibition on the occasion of its Semicentennial anniversary.
2005 - Outstanding Prize/TAGA Awards 2005 of the Screen & Graphic Imaging Association.
- The 1 st Prize, the 20th PTT Art Exhibition.
- The 3rd Prize, the 27th Bualuang Exhibition of Paintings, under the patronage of Bangkok Bank.
- Outstanding Prize, the 17th Toshiba's "Bring good things to life" Art Exhibition.
- The 3rd Prize, the 7th Panasonic Contemporary Art Exhibition.
- The 2nd Supporting Prize, the 51st National Exhibition of Art by Krungthai Bank.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สถาปัตยกรรมแห่งความงาม (สุโขทัย) 2552
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2552
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 300 x 600ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Architecture of Beauty (Sukhothai) 2009
Date : 2009
Technique : Silk screen
SIZE (cm) : 300 x 600 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : 2553 มหัศจรรย์แห่งสีสันและความงาม (สุโขทัย) หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2553
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหมบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 176x288 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Miracle of Color and Beauty 2010 (Sukhothai) No.3
Date : 2010
Technique : Silkscreen on canvas
SIZE (cm) : 176x288 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.