ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พงศธร สุธรรมวิจิตร
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pongsatorn Suthamvichit


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภาวะแฝง-ภาวะจริง S 322
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 74 x 86ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Inner state-real state S 322
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 74 x 86 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.