ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พงษ์ศักดิ์ ตั้งติวาจา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pongsak Tangtiwaja


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภาพสะท้อนแห่งความคิดถึง 2/2552
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 135 x 200ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Reflection of Regardness 2/2009
Date : -
Technique : Mixed Technique
SIZE (cm) : 135 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.