ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พงศ์ศักดิ์ สนศิริ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pongsak Sonsiri


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภาพลวดลายผ้าซิ่นฝังอยู่ในอดีต หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 140 x 162ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Ornament Pattren of Thai Clothes in the Past no.1
Date : -
Technique : Acrylic color
SIZE (cm) : 140 x 162 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.