ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พงษ์ศักดิ์ เสริตานนท์
ที่อยู่ :
1813/155 ถ.จรัลสนิทวงศ์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pongsak Seritanon


ผลงานศิลปิน

Title : Window
Date : -
Technique : Paper Print
SIZE (cm) : 68 x 96 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.