ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พงษ์ศักดิ์ ภู่อารีย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pongsak Pooaree


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ๑๐ ก.พ. ๒๕๑๒
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 123 x 122 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : 10 Feb. 1969
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 123 x 122 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.