ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พงศ์พิชญ์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pongpit Preechaborisutkul


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สลิงค์ ไฟเบอร์กลาส
ขนาด : 150x300x180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Structure of Relationship
Date : -
Technique : Sling, Fiberglass
Size : 150x300x180 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.