ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พงศ์ภวัน อะสีรัตน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pongphawan Asitirat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สภาวะภายใน หมายเลข 5
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก, ประกอบไม้, สแตนเลส, ทองเหลือง, เซรามิค
ขนาด (ซม.) : 100 x 200 x 240ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Situation Inside No. 5
Date : -
Technique : Welding, Wood, Stanless, Brass, Ceramic
SIZE (cm) : 100 x 200 x 240 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.