ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พงษ์เดช ไชยคุตร
เกิด :
21 ตุลาคม 2497
ที่อยู่ :
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50002
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/pongdej
การศึกษา :
2527 - ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2531 - Academy of Fine Art, Krakow Poland (Under Prof. Stanislaw Wejman)
นิทรรศการกลุ่ม :
2531 - ผลงานภาพพิมพ์ 45 ชิ้น หอศิลป์เยาวชน ฮิโรชิมา ญี่ปุ่น
2536 - หุ่นชัก อาร์ต ฟอรัม แกลเลอรี่
2533 - การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 1 โคชิ ญี่ปุ่น
2534 - การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ โซล เกาหลี
2535 - ทศวรรษภาพพิมพ์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2538 - การแสดงผลงานศิลปกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเว้ เวียตนาม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 29
- Honorable Prize, International Art Exhibition from Bata, Co., Ltd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pongdej Chaiyakut
Born :
21 October, 1954,
Address :
Faculty of Fine Art, Chiangmai University, Chiang Mai
Website :
www.rama9art.org/pongdej
Education :
1988-1989 - Academy of Fine Art,Krakow,Poland, (Under Prof.Stanislow Wejman).
1983 - M.F.A.(Graphic Arts),Silpakorn University,Bangkok.
1978 - B.F.A. (Graphic Arts),Silpakorn University,Bangkok.
Solo Exhibition :
2002 - Solo Exhibition "Human Beings, Animals, Things and Nature 100 drawings" at The National Gallery, Bangkok.
2000 - Solo Exhibition "Life and Nature" at Numthong Gallery, Bangkok.
1999 - 80 Northern Artist for the celebration of His Majesty the King's 72 birthday.
1998 - 150 Northern Artist at Chiangmai University, Art Museum, Chiang Mai.
- Exhibition of Northern Artists at National Art Gallery, Bangkok and Chiang Mai University.
- Solo Exhibition of Printmaking at Vermont Studio Center Art Gallery, V.T. U.S.A.
1997 - ''Thai - Vietnamese Art Exhibition'',Hue,Hanoi,Vietnam.
1996 - '' Contemporary Prints from Thailand by Pongdej and Bannarak'', Bathurst Regional Art Gallery, Australia.
Awards :
- Bronze Medal Prize (Graphic Arts), 29th National Art Exhibition of Art, Bangkok.
- Honorable Prize, International Art Exhibition from Bata, Co.,Ltd., Thailand


ผลงานศิลปิน

Title : Form and Space
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 109 x 82 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Still Life E
Date : 1984
Technique : Intaglio, aquatint
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.