ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ผ่อง เซ่งกิ่ง
เกิด :
1 เมษายน. 2490
ที่อยู่ :
61 ม.4 (บ้านโสกกระหนวน) ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
การศึกษา :
2511 - ปวช.โรงเรียนศิลป กรมศิลปากร
2516 - ศบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2519 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 2 หอศิลป พีระศรี.
2519 - นิทรรศการภาพเขียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ธรรมชาติ หอศิลป พีระศรี
2520 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3 หอศิลป พีระศรี
2520 - นิทรรศการร่วมแสดงงานครบรอบ 3 ปี ของหอศิลป พีระศรี
2520 - นิทรรศการของอาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 1 อาคารจิตรกรรม
2524 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของสถาบันเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ อาคารสถาบันเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pong Seng-ging
Born :
April 1, 1947


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความเงียบ หมายเลข ๒
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 102x92 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Silence No.2
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 102x92 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ในน้ำมีปลา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2003
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 60x60 นิ้ว
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.