ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พจมาน ธารณเจษฏา
เกิด :
6 มิถุนายน 2506
ที่อยู่ :
51 ถ.เฉลิมเขตร์ 2 สวนมะลิ กรุงเทพฯ
โทร :
02-223-7648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pojjamarn Tharanachetsada
Born :
June 6, 1963


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : กุญแจ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : คอลลาจ
ขนาด (ซม.) : 71 x 96ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Keys
Date : -
Technique : Collage
SIZE (cm) : 71 x 96 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.