ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปิยทัต เหมทัต
การศึกษา :
- ปริญญาโท Fine Art ที่ Cheasel College ลอนดอน สหราชอาณาจักร
นิทรรศการเดี่ยว :
2551 - มชุฌิมปภา (มัด-ชิ-มะ-ปะ-พา) 44 อาร์ต กรุงเทพฯ
2555 - นิทรรศการศิลปะ '11.11' ภาพถ่ายศิลปะร่วมสมัย สถาบัน อาร์เอ็มเอ กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Piyatat Hemmatat
Education :
- Master’s in Fine Arts from London’s Chelsea College
Solo Exhibition :
2000 - Welcome to Verve, 44 Arts, Bangkok
2012 - Exploring mysterious encounters, RMA Institute, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : (สำรวจการพบปะที่เร้นลับ+พหุจักรวาลคู่ขนานในยุคดิจิตอล)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2555
เทคนิค : ภาพถ่าย
Title : (Exploring mysterious encounters)
Date : 2012
Technique : Photography
ชื่องาน : อสูรมุลาคนี 1-8
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพถ่าย
ขนาด (ซม.) : 20x24 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : Photo
SIZE (cm) : 20x24 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : อสูรมุลาคนี 1-8
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพถ่าย
ขนาด (ซม.) : 20x24 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : Photo
SIZE (cm) : 20x24 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : อสูรมุลาคนี 1-8
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพถ่าย
ขนาด (ซม.) : 20x24 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : Photo
SIZE (cm) : 20x24 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : อสูรมุลาคนี 1-8
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพถ่าย
ขนาด (ซม.) : 20x24 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : Photo
SIZE (cm) : 20x24 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.