ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปิยรัศมิ์ ปิยพงศ์วิวัฒน์
เกิด :
2520
ติดต่อ :
piyarat.piyapongwiwat@gmail.com
โทร :
083 207 6501
การศึกษา :
- Fine Arts at Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Agglomération ประเทศฝรั่งเศส
นิทรรศการเดี่ยว :
2555 - "Queerness" ตูดยุงแกลลอรี่ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2553 - Quinzinzinzili ฝรั่งเศส
2554 - AND festival อังกฤษ
- International Video Festival ครั้งที่ 5 อินโดนีเซีย
- Kasseler Dokumentarfilm und Videofest ครั้งที่ 28 เยอรมนี
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Piyarat Piyapongwiwat
Born :
1977
Email :
piyarat.piyapongwiwat@gmail.com
Tel :
+66 (0) 83 207 6501
Education :
- 2000 B.A., RMIT University, Melbourne, Australia
- 2010 B.F.A. (Hons), Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Agglomération, Montpellier, France
Solo Exhibition :
- 2012 "Queerness", Toot Yung Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
'
- 2010 Quinzinzinzili, FRAC Languedoc Roussillon, Montpellier, France
- 2011 City of Angels/Identity Crisis, Gallery 59 Rivoli, Paris, France
- VAFA 2011, Temporary Exhibitions Gallery, Casa Garden, Fundação Oriente, Macau, South China
- 5th International Video Festival, Indonesia
- 28th Kasseler Dokumentarfilm und Videofest, Germany
- 2012 Proud Out Loud, Cambodia ASEAN Pride Art Exhibition 2012, Meta House, Phnom Penh, Cambodia


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2554
เทคนิค : ภาพถ่าย
ขนาด (ซม.) : 60x60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Be and Brian
Date : 2011
Technique : Photography
SIZE (cm) : 60x60 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2555
เทคนิค : ภาพถ่าย
ขนาด (ซม.) : 60x60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Ying and Mo
Date : 2012
Technique : Photography
SIZE (cm) : 60x60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.