ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปิยนุช โภชนพันธ์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Piyanuch Photchanapan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ในห้วงของความรัก หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิพม์ผ้าไหม
ขนาด (ซม.) : 80 x 107ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Falling in Love No. 1
Date : -
Technique : Silk screen
SIZE (cm) : 80 x 107 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ในห้วงของความรัก หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิพม์ผ้าไหม
ขนาด (ซม.) : 80 x 107ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Falling in Love No. 2
Date : -
Technique : Silk screen
SIZE (cm) : 80 x 107 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.