ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปิยฉัตร อุดมศรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Piyachat Udomsri


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สนุกสนาน หมายเลข 6
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ขี้เลื่อย เชือกปอสี
ขนาด (ซม.) : ยาว 170 x กว้าง 115 x หนา 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Joyfulness No.6
Date : -
Technique : Wooden Dust, Colored Rope
SIZE (cm) : L.170 x W.115 x H.100 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สนุกสนาน หมายเลข 8
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : พอกขี้เลื่อย
ขนาด (ซม.) : 220x240x190 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Joyfulness No.8
Date : -
Technique : Wooden Dust
SIZE (cm) : 220x240x190 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.