ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปิยะ พวงขุนเทียน
เกิด :
16 พฤศจิกายน 2513
ที่อยู่ :
ปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- แสดงงานกลุ่ม "Pim 94" ณ Ideal Art Gallery
- ร่วมแสดงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 10, 11, 12
- ร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39, 40, 41, 42
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ครั้งที่ 5, 6, 7, 8
- ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของบริษัท สหวิริยา โอเอ ครั้งที่ 1, 2
- ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1
- ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของมิตซูบิชิ หัวข้อ "เมืองที่ยั่งยืนและชนบทที่น่าอยู่"
- ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย 55 ปี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
รางวัล/เกียรติยศ :
- ทุน "มีเซียม ยิบอินซอย"
- รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ "แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปิรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11
- รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ "มติชน" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของบริษัท สหวิริยา โอเอ ครั้งที่ 1
- รางวัลชมเชย ศิลปกรรมร่วมสมัย ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1
- รางวัลชมเชย ศิลปกรรมร่วมสมัยของมิตซูบิชิ ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Piya Puangkhunthien
Born :
November 16, 1970


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : นายองุ่น
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 82 x 110ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mr. Grape
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 82 x 110 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : นายผักกาดหอม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิพม์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 82 x 110ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mr. Sugar Beet
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 82 x 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.