ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปิติวรรธน์ สมไทย
เกิด :
19 มีนาคม 2510
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
นิทรรศการกลุ่ม :
2535 - นิทรรศการ "SMALL WORKS" โดย 56 ศิลปินไทย ณ SILOM ART SPACE กรุงเทพฯ
- นิทรรศการภาพพิมพ์ ณ DIALOGUE 1991 GALLERY กรุงเทพฯ
- "ทศวรรรษภาพพิมพ์" ณ CON-TEMPUS THE BANGKOK FIVE FAIR กรุงเทพฯ
2534 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ณ ประเทศยูโกสลาเวีย ครั้งที่ 19
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 37
- นิทรรศการการประกวดแสตมป์ "ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ครบรอบ 100 ปี"
- นิทรรศการภาพพิมพ์ชิ้นเล็ก ณ ห้องแสดงภาพชั้น 4 ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
- นิทรรศการ "SINGAPORE ART FAIR 91" ณ ประเทศสิงคโปร์
- นิทรรศการภาพพิมพ์ระดับอุดมศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ภาพพิมพ์เมืองจิดะ ประเทศญี่ปุ่น
2532 - นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 1
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 6
- การแสดงศิลปกรรมของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
- การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ณ ประเทศไต้หวัน ครั้งที่ 4
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลศิลปกรรม "ยอดเยี่ยม" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลศิลปกรรมเกียรตินิยมอันดับ 2เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37
- รางวัลเหรียญเงิน การแสดงศิลปร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 8
- รางวัลพิเศษ นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 3
- รางวัลเหรียญเงิน เกียรตินิยมอันดับ 2 (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pitiwat Somthai
Born :
March 19, 1967
Selected Exhibitions :
- THAI CONTEMPORARY WORKS ON PAPER, AT FOYER GALLERY CANBERRA SCHOOL OF ART, AUSTRALIAN NATION UNIVERSITY CANBERRA, AUSTRALIA
- 10th NORWEGIAN INTERNATIONAL PRINT TRIENNALE FREDRIKSTAD, NORWAY


ผลงานศิลปิน

Title : Old Family
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 76 x 110 cm.
COLLECTION : -
Title : Family No. 2
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 76 x 110 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2534
เทคนิค : ภาพพิมพ์
ขนาด (ซม.) : 76x109 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Truth IV
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 76x109 cm
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.